Aktuálně pobývám v Australii a nabízím pouze dálkové poradenství, Marina Matura

Feng šuej vzniklo před několika tisíci lety na území dnešní Činy. Jedná se o rozsáhlý soubor znalostí pojednávajících o harmonické existenci člověka, o jeho životě v souladu s okolím, o koloběhu života a o procesech mezi nebem a zemí. Feng šuej je něco mezi skutečnou vědou a uměním. Jeho hlavní funkcí je pomoci člověku vést šťastný a plnohodnotný život v souladu s vesmírnými zákony a přírodou. V překladu feng šuej znamená vítr a voda. Vítr znamená neustálý pohyb a změnu. Voda představuje životodárnou energii.

Vítr, jakožto představitel změny a pohybu, udává směr proudění energie a tedy i samotnému životu. Energie může být pozitivní, negativní a neutrální. Energie dokáže nabírat rychlost, být silná a dynamická. Stejné vlastnosti má i voda. Příliš rychle se pohybující energie má tak jako voda destrukční náboj, neboť příliš rychle se pohybující voda smetává vše, co ji svojí v cestě. Voda, která se naopak přestává hýbat, nabírá negativní charakter, kazí se a zapáchá. Napít se takové vody je životu nebezpečné. Proto je zde určitá paralela mezi vodou a energií. Stagnující energie je negativní a životu škodlivá. Všechny věci ve vesmíru mají svůj směr a pohyb. Nic není stále. Procesy změn a proměn jsou v souladu s vesmírnými zákony. Pokud se jim bráníme, trpíme. Feng shui nabízí možnosti jak s vesmírnými zákony žít v souladu. Jak kolem sebe vytvářet prostředí, ve kterém se bude příjemně a šťastně žít a zároveň jak plnit svoje přání, touhy a sny. Feng shui nás učí pracovat s energií kolem sebe tak, aby se zhmotňovala v souladu s našimi záměry.

Život je proces, proto neexistuje účinný způsob jak věci zařídit a uspořádat pouze jednou a dále se již nestarat. Žijeme cyklicky v souladu s ročními obdobími, věkovými změnami a každodenními událostmi. Dobré a osvědčené rady feng šuej lze uplatnit v jakékoli životní oblasti a otázce. Tak dokázali žít lide již několik tisíc let před námi a tak dokáže žít každý, kdo se otevře staro-novým znalostem a bude je aktivně praktikovat. Ve staré Čině se říkalo, že základem dlouhého a šťastného života člověka je život v harmonii sám se sebou (zdravá strava, pravidelné střídání klidu a pohybu, atd.) a v harmonii s okolím (zdravé bydlení, soulad s přírodou, atd.). Za harmonii s okolím odpovídá právě feng šuej.

Feng šuej se opírá o teorii Jin/Jang, pět prvků (oheň, země, kov, voda a dřevo) a Bagua s jeho devíti životními oblastmi a osmi směry. Podle feng šuej se člověk nachází ve stavu harmonie právě, když dosáhne naplnění všech devíti životních oblastí, nebo když je s nimi upřímně spokojen. Tyto životní oblasti jsou:

  1. Kariéra (spokojenost s tím, co člověk vykonává, co je jeho životním povoláním)
  2. Láska a partnerství
  3. Rodina (rodinné vztahy) a zdraví
  4. Bohatství (materiální zajištěni, finance)
  5. Vitalita a rovnoměrné rozdělení energie
  6. Pomocnici a cestování
  7. Děti, přátele, zábava, inspirace
  8. Vědění (informovanost, studium)
  9. Úspěch, sláva, společenské uznání

Disharmonii způsobuje narušení nebo oslabení jedné či více z těchto životních oblastí. Například máme zdravotní problémy, jsme osamělí, máme finanční tíseň či nedostatek společenského uznání. Feng šuej nám již tisíce let pomáhá řešit tyto a nespočet jiných problémů záměrnou změnou svého nejbližšího okolí. To, co nás obklopuje, ovlivňuje chod a kvalitu našeho života.

Poradenství provádím a zpracovávám já, Marina Matura. Pokud si o mě chcete přečíst více, následujte tento odkaz: Marina Matura